Get in contact

Privacy Policy H&S Group

H&S Group B.V. (hierna te noemen 'H&S') is blij dat u onze careers website bezoekt en overweegt om bij H&S te komen werken!

Het is voor ons belangrijk dat uw persoonlijke data ten alle tijde beschermd zijn en daarom willen we u hier uitleggen wat wij doen met de informatie die u met ons deelt wanneer u reageert op een vacature.

Persoonlijke data

'Persoonlijke data' refereert aan specifieke informatie die teruggeleid kan worden naar een natuurlijk persoon. Deze data bestaat uit informatie zoals uw echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Alle informatie die niet direct tot u persoonlijk herleid kan worden, beschouwen wij niet als persoonlijke data.

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke data

H&S wil de privacy van onze website bezoekers en sollicitanten beschermen. Wanneer u onze site bezoekt zullen onze webservers om veiligheidsredenen altijd die data opslaan die informatie geven over hoe uw computer met onze site is gelinkt. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot een overzicht van welke pagina's u op onze site bezoekt, de datum en de duur van uw bezoek, de identificatie van uw browser en operating system alsook via welke site u op onze site bent aangekomen. Verdere persoonlijke informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt niet door ons verzameld, tenzij u deze data vrijwillig aan ons ter beschikking stelt, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert op een vacature of ons een informatieverzoek stuurt. Deze data zullen alleen verwerkt worden in het kader van een sollicitatie.

H&S geeft u altijd recht op toegang tot en recht op wijziging van uw persoonlijke data.

Veiligheid

H&S neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke data te beschermen tegen verlies of misbruik. Zo worden uw data bijvoorbeeld bewaard in een beveiligde operating omgeving die niet toegankelijk is voor derden. In bepaalde gevallen zullen uw data ook versleuteld worden door Secure Socket Layer technologie (SSL) gedurende overbrenging. Dit betekent dat een erkende encryptie procedure wordt gebruikt voor de communicatie tussen uw computer en de H&S servers, mits uw browser SSL ondersteunt.

Voor de verwerking van uw sollicitatie maken wij gebruik van een gesloten systeem, waardoor uw persoonlijke gegevens alleen verwerkt kunnen worden door de betrokken personen in het sollicitatieproces.

Bewaartermijn persoonlijke data

De door u verstrekte gegevens worden tot 4 weken na de sollicitatieprocedure bewaard en automatisch verwijderd. Tenzij u in het sollicitatieformulier toestemming geeft om uw gegevens een jaar in onze talentpool te bewaren. Na verloop van dat jaar zullen uw gegevens alsnog verwijderd worden, of zult u benaderd worden met de vraag of we uw gegevens nog een jaar langer in onze talentpool mogen houden.

Recht op informatie

U kunt per e-mail een verzoek sturen naar GDPR@hs-group.eu zodat wij u kunnen informeren welke data wij van u opgeslagen hebben. Door een e-mail naar datzelfde adres te sturen kunt u ons ook verzoeken al uw persoonlijke data te verwijderen.